Популярное
11

Науково методичне забезпечення формування предметних компетентностей учнів середньої та старшої школи

  • Опубликовал: bluewolf866
  • Дата: 06-фев-2015 14:06
  • Просмотров: 2945

Другий рівень — це рівень навчального предмета, де конкретизуються склад, структура, функції змісту шкільної освіти. Для формування навчального предмета в стандартах освіти вирішальне значення мають його функція в загальній освіті та відповідність потребам і замовленням суспільства, які визначають потребу внести його в навчальний план. Для забезпечення поступовості реалізації компетентнісного підходу в змісті шкільної освіти важливо, щоб на цьому рівні формування змісту, починаючи з вимог у Державному стандарті до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, чільне місце займали вимоги до рівня компетентності учнів. Детальнішу їх характеристику з вимогами до рівня сформованості компетентності мають містити галузеві предмети та їх основні змістові лінії, окремо як для випускників основної школи, так і для старшої. Компетентності мають впливати на встановлення набору системних характеристик змісту шкільної освіти для проектування освітніх стандартів, навчальної та методичної літератури і, відповідно, відбиватись у критеріях оцінювання та вимірниках навчальних досягнень школярів та їх загальноосвітньої підготовки. Навчальні програми конкретизують обсяг і глибину системи освітніх компетенцій учнів. Програми містять вказівки щодо вироблення в учнів основних умінь і набуття досвіду самостійної навчальної роботи, з формування основ метазнань, форм рефлексії, що потрібні для підвищення ефективності навчального процесу, для підготування школярів до самоосвіти. До навчальних програм уведено також розділ критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів, що допоможе вчителеві позбутися формалізму в оцінюванні результатів навчання. У підручнику таку роль можуть також виконувати фотографія, малюнок, модель, діаграма, схема, рекомендація, застосування спеціального коду, текст для програмованого навчання та тексти для контролю результатів, що стимулюють пізнавальну діяльність школярів.

У підручнику відбиваються всі компоненти змісту освіти, що спрямовують учнів на навчально-інформаційну, репродуктивну, творчу, емоційно-ціннісну, оцінну діяльність. Усі знання подають відповідно до сучасного рівня розвитку науки, техніки та культури в обсягах, що чітко враховують вікові можливості школярів. Автор Коршевнюк Т. В.

Представлений Інститутом педагогіки АПН України. Кількість публікацій 62 наукові праці, в т.ч. 12 підручників, 9 навчальних посібників, 4 навчальні програми, 1 методичні рекомендації, 20 статей, 16 тез доповідей. Обґрунтовано підходи до формування змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів 5 - 6, 10 - 12 класів, що узгоджуються із державними нормативними документами в галузі середньої освіти, відповідають психолого-педагогічним закономірностям навчання, задовольняють потреби шкільного сьогодення. Експериментально підтверджено, що предметні біологічні знання адаптовані до вивчення їх учнями 5-6 класів. Методичний апарат підручників, структура, оформлення та зміст враховують вікові особливості учнів. Зміст біологічної компоненти реалізовано у підручниках «Природознавство 5» і «Природознавство 6», виданих 6-ма мовами; довідниково-навчальному посібнику для учнів; навчальній програмі з біології для профільного вивчення цього предмета у старшій школі, якій надано гриф МОН України; збірці тренувальних тестів з біології для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року.

Підготовлено до друку у співавторстві два підручники біології для 10 класу, з яких підручник «Біологія, 10 клас профільний рівень» у конкурсі рукописів підручників для 10 класу посів перше місце. М. П. В. М. Ф. А. Ф. В. В. В. В. В. В. З. В. М. С. В. С. О. В. Л. В. Б. Ю. О. Ю. М. Л. Д. В. Ю. В. В. В. Б. В. П. О. Д. В. С. М. Нікуленкова. Воротникова. Московченко. Формування інноваційного корекційно-розвивального освітнього п…… «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розви……«Формування інноваційного корекційно-розвивального освітнього …… Виконання наукової теми кафедри методики та психології дошкільн……Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу з п…… Формування інноваційного освітнього простору української модел…… Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 192 views І.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 225 views Т.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 193 views О.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 162 views О.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 124 views Л.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 107 views О.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 125 views І.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 356 views Ю.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 292 views Т.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 107 views Г.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 244 views С.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 248 views С.Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ 208 views І.

Добавить комментарий

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Введите код: *
Прикольные картинки по борьбе с курением на русском языке
Наверх © 2014 Copyright. http://gear66.ru/